Dołącz do nas

Business Services Magazine

Autor Bieńkowski Marcin

Scentralizowane przechowywanie danych

Technologie informatyczne wspomagające ochronę danych cyfrowych przed kradzieżą lub przypadkowym wyciekiem noszą nazwę systemów DLP (od ang. Data Leakage Protection lub Data Loss Prevention). Dobry system DLP musi charakteryzować się nie tylko skutecznością w zapobieganiu wyciekom, ale również odpornością na celowe próby jego uszkodzenia lub usunięcia danych. Istotna jest też późniejsza możliwość analizy zaistniałej sytuacji przez administratora. System DLP musi także spełniać wymogi prawne lub branżowe dotyczące ochrony danych osobowych i danych finansowych.

Polityka bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do wdrażania technologii DLP należy przeprowadzić rzetelną ocenę zasobów danych przedsiębiorstwa – zarówno pod kątem ich wartości dla firmy, jak i ryzyk, na jakie są one narażone. Trzeba również ocenić, na jakie straty narażona będzie organizacja w razie ewentualnego wycieku danej grupy danych. Podczas prowad...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie

Pozostało jeszcze 96% treści

Podstawowy

Udogodnienia dla pracowników w nowoczesnym biurowcu

Każda firma konkuruje o najlepsze talenty – niezależnie od tego, czy jest to start-up, czy uznana firma z listy Fortune 500, każdy potencjalny i obecny pracownik sprawdza kulturę biurową, środ...